میز اداری پایه فلزی پنل دار

میز اداری پایه فلزی پنل دار

ابعاد 160 × 80 × 80 cm

4,500,000 تومان