ویژگی های صندلی اداری ارگونومیک1234

ویژگی های صندلی اداری ارگونومیک

  آیا بیش از 6 ساعت در روز را، پشت میز کار خود می گذرانید؟ آیا معمولاً در پایان روز پس از خروج از محل کار، درد در ناحیه پشت، شانه و گردن را تجربه می کنید؟ شاید لازم باشد صندلی که، در محل کار استفاده می کنید، عوض کنید. در ادامه ویژگی های صندلی […]

ویژگی های صندلی اداری ارگونومیک بیشتر بخوانید »