Office plastic footrest

مدل های زیرپایی پلاستیکی اداری

زیرپایی پلاستیکی اداری زیرپایی، یکی از وسایل ضروری برای کارمندان و پرسنل هر سازمان و اداره ای است. این وسیله کاربردی زیر میز اداری قرار می گیرد و استفاده از آن در پیشگیری از بروز مشکلات پا درد، کمر درد و واریس بسیار موثر است، از طرفی، از آن جایی که افراد هشت ساعت از […]

مدل های زیرپایی پلاستیکی اداری بیشتر بخوانید »